- - - - - -
2024. július 24. szerda

 

„Száz éve, a honfoglalás millenniuma alkalmából, az akkori nemesi-polgári igényeknek megfelelően a „Magyarország vármegyéi és városai” című vállalkozást kezdték kiadni 21 kötetben. Most egy modernebb, szélesebb nemzetfogalom jegyében, az államalapítás ezredik évfordulóján, száz kötetben száz kiválasztott falu egyéni történetét tesszük közzé a több ezer közül.

A kiválasztás, amely helyi levéltári, közgyűjteményi szakemberek közreműködésével ment végbe, olyan szempontokat vett figyelembe, hogy azokra a falvakra kerüljön a dor, alsősorban a mai Magyarország területén, de részben a mai határokon kívül is, amelyek egy kissé a magyar történelem kontinuitását jelképezik. Azokra a falvakra, amelyek valami módon fontos eseményekkel vagy neves szereplők életútjával kapcsolódtak össze, s róluk eddig még nem született olyan igényes helytörténeti összefoglalás, amilyennek a megírására, lehetőleg azonos felépítésben, most megvannak a kellő források és szakemberek.

Szeretnénk, ha kis helyi közösségek és azok egykori lakói, szereplői sorsának, küzdelmeinek válságokat is átvészelő, cselekvő erejének számbavételével e sorozat egy olyan szélesebb, személyesebb múltat tudna bemutatni olvasóinak, amely a mai nemzet öntudatát önbizalmát, alkotókészségét is erősíteni tudja.”

 

Kosáry Domokos

A 2000-ben megjelent Sióagárd c. kötet tehát kis településünk első jelentősebb helytörténeti kiadványa, melyben az olvasó megismerkedhet a falu történelmével, azokkal a jelentős eseményekkel, amelyek hatással voltak és vannak a település mindennapjaira, az itt élő emberekre.

A kötet készítői Gaál Zsuzsanna és Gaál Attila, kiadta a Száz magyar falu könyvesháza Kht.