Hírlevél szolgáltatás

E-mail:

Név:

Lakcím:

Üzemeltető:
lev-lista.hu

     

Családi napközi
SIÓAGÁRDI KRÓNIKA
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde
    

A sióagárdi óvoda 1957-ben nyitotta meg kapuit és azóta áll a település szolgálatában. Intézményünk nyugodt környezetben magas, lombos, védett fákkal körülvéve helyezkedik el. Óvodánkban, családias légkörben, barátságosan berendezett termekben töltik napjaikat a kicsik és a nagyok. Tárgyi feltételeinket évről- évre bővítjük, korszerűsítjük, hogy a helyi nevelési programunk megvalósítását szolgálja. Korszerű tornaszobával is büszkélkedhetünk, melynek speciális eszközkészlete jó segítője óvodásaink mozgásfejlesztésének. Pedagógiai szemléletünk alapján törekszünk minden óvodás sokoldalú megismerésére, a gyermekek teljes személyiségének tervszerű, differenciált fejlesztésére. Hisszük, hogy a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a folyamatos és elmélyült játék, amely óvodánkban kiemelkedő jelentőségű. A gyermekek tevékenységei a játékból kiindulva és oda visszatérve kapcsolódnak egymáshoz. Különböző tevékenységi formák segítik a kisgyermekeket abban, hogy az óvodáskor végére elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

A Helyi Nevelési Programunkba fontosnak tartottuk beépíteni a helyi hagyományokkal való ismerkedést is.


Az óvoda jelenlegi adatai, elérhetősége:

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde

Sióagárd, Kossuth u. 57/a. 7171

Telefon:+36 74/437-079

Óvodapedagógusaink:

Intézményvezető: Horváth Andrea – Andrea óvó néni

Bézsenyi Dóra Mónika – Mónika óvó néni

Dajkáink:

Nagy Istvánné – Ibolya néni

Szegletesné Kiss Andrea – Andrea néni

Telkes Jánosné – Erika néni

Külön foglalkozások:

Néptánc oktatás,

Német nyelvi foglalkozás,

Vallás és hitélet foglalkozás.

Nevelésünk alapelve: a szeretet, a tolerancia, az érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése.

Dolgozóink szakmai képzettsége, valamint korszerű önképzése folyamatos. Végzettségeik között szerepel, Szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, illetve Családi Napközi és Játszóház vezető végzettség is. Az óvónők szakmai munkáját tapasztalatokban gazdag, szakképzett, lelkiismeretes dajkák segítik.

Óvodánkba a felvétel egész évben folyamatos. Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat


*
*
*
*
*
*
*
*