Előterjesztések
 
  
2008. november 25.
 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Átmeneti gazdálkodás
melléklet
3. Luxusadó módosítás
melléklet
4. Gyermekvédelmi rendelet módosítása
melléklet
5. Vizdíj-emelés
6. Hulladékkezezlési díj módosítása
7.a III.negyedév végrehajtás
melléklet
7.b Pénzmaradvány
8. 2009. évi koncepció
9. 2009. évi rendezvényterv
10. Leányvári elnevezések
melléklet
11.a Pályázat falufejlesztés
11.b Pályázat vidéki örökség megőrzése
12. Pályázat gyermekétkeztetésre
13. Idősek karácsonyi ajándéka
14. Rendezési terv módosítása
melléklet
15.a CSSK megállapodás módosítás
15.b Helyettes szülői hálózat módosítás
16. Kölcsey u.27. eladása
17. Sióagárdi Televízió
melléklet
18. Számított értékalapú ingatlanadó
melléklet
19. Iskola elszámolás előterjesztés
20. Tájékoztatás a szociális étkeztetésről
21. Törvényességi észrevétel a zárszámadási rendeletre
22. Munkaterv 2009
23. Belső ellenőrzés
melléklet
24. Teljesítménykövetelmények
25. A körjegyzőség SzMSz-e
26. Körzeti megbízott benzintámogatása
melléklet