Előterjesztések
 
  
2009. március 17.
 
   
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról
Beszámoló a körzeti megbízotti tevékenységről
2. Beszámoló a tűzoltóság 2008. évi munkájáról
3. Rendezési terv módosítása 1.
Rendezési terv módosítása  2.
Rendezési terv módosítása  3.
Rendezési terv módosítása  4.
Rendezési terv módosítása  5.
4. Közfoglalkoztatási terv
Közfoglalkoztatási terv táblák
5. Pályázat közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására
7. Iskolai, óvodai beíratás
8. Garay Iskola dokumentumainak jóváhagyása
9. Garay Iskola alapító okiratának módosítása
10. Közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása
11. Beszámoló a szennyvíztelep bővítésére benyújtott pályázat értékeléséről
13. Többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának módosítása
14. Megyei intézményi átszervezés véleményezése
16. Tolnai Családsegítő Központ 2009. évi költségvetése
Tolnai Családsegítő Központ költségvetése- rendelet
Tolnai Családsegítő Központ költsv- táblák
Tolnai Családsegítő Központ költsv. - 37 b táblák 2009.
Tolnai Családsegítő Központköltsv. - 37 c táblák 2009 2
Tolnai Családsegítő Központ költsv. - Cimrend 12. sz. melléklet
Tolnai Családsegítő Központ könyvelés