Előterjesztések
 
  
2009. szeptember 15.
  
 
1.  
1/b Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2. Költségvdetési rendelet módosítása előterjesztés
    Költségvdetési rendelet módosítás rendelet
    Rendelet módosítás mellékletei
3. Félév végrehajtás előterjesztés
    Félév végrehajtás mellékletei
4. Családi napközi térítési díjának csökkentése
5. Közfoglalkoztatási terv módosítása
    Közfoglalkoztatási terv módosítás indokolása
    Közfoglalkoztatási terv módosítás - melléklet táblák
6. Beszámoló az ÁSz ellenőrzés alapján tett intézkedésekről
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat 2010. évi fordulója
8. Pályázat IKSZT
11. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről 2008. évről
Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a 2008-as évről
     
Egyebek:
  Garay Iskola alapító okiratának módosítása
  Játszótér-kerítés létesítése
EU jogharmonizáció-rendeletmódosítások