Előterjesztések
 
  
2009. november 24.
  
1.
1.b Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2. Sióagárd Jövője Alapítvány beszámolója
3. Közművelődési beszámoló és terv
4. Vakok és gyengélátók Tm-i Szervezete támogatási kérelme
  Támogatási megállapodás
5. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj, díjkompenzációja
6. Költségvdetési rendelet módosítása előterjesztés
    Költségvdetési rendelet módosítás rendelet
7. 3. negyedév előterjesztés- végrehajtás
    3. negyedév végrehajtás mellékletei
10. Ivóvízhálózat és szennyvíztelep fejlesztése
11. Javaslat 2010. évi ivóvízdíjakra
12. 2010. évi koncepció
13. Átmeneti gazdálkodás előterjesztés
2010. évi átmeneti gazd. rendelet
14. A képviselő-testület 2010. évi munkaterve
15. Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
16. A 2010. január 1-től alkalmazandó új államháztartási szakfeladatrend
18. A köztisztviselői teljesíményértékeléshez szükséges kiemelt célok meghatározása
19. Egyebek
  • Magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás véleményezése
  • Építészeti örökség helyi védelme - szabályozási koncepció
  • Pályázat egészségfejlesztési programra
• Pályázat falufejlesztésre
• Pályázat vidéki örökség megőrzésére