Előterjesztések
 
  
2016.05.05.
  
Napirend előtt:
0.
    
Napirendek
1.
2.
3.
Az ERÖV Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
4.
5.
6.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
7.
Sióagárd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása
8.
 
9.
10.
11.
12.
13. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
13.1
13.2
13.3
13.4