Előterjesztések
 
  
2017.05.18.
  
0.
1.
Sióagárd Község településrendezésének véleményezési szakaszának lezárása
2. Sióagárd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzatainak, költségvetési rendeletének módosítása
3.
4. A Kölesdi Közös Óvoda intézményének átszervezéséről
5. Tájékoztatás Sióagárd Község Önkormányzata energetikai intézkedési tervéről
 
6. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás intézményi térítési díjáról
7. Sióköz Kft. 2016. évi mérlegének elfogadása
8. Helyi önszerveződő közösségek támogatási kérelmeinek elbírálása
9. Indítványok, hozzászólások, egyebek
9.1