Előterjesztések
 
  
2019.10.21.
  
1.
2.
3.
Alpolgármester eskütétele
4.
5.
Önkormányzati Bizottság tagjainak megválasztása
6.
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
7.
Társulási tanácsokba delegálás
8.
Javaslat Kölesd Községi Önkormányzat 2019-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítésére
9.
10.
11.
12.