- - - - - -
2024. június 15. szombat

 

2021. évi ülések

 

 

 

2021.12.16.

Évzáró nyilvános és zárt ülés

Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

1. Melléklet

2. Étkezési térítési díjak megtárgyalása, az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

 


 

 

2021.12.08.

Rendkívüli

     Meghívó          Jegyzőkönyv

 

 

1. Sióagárd Község Településképi Rendeletének 1. számú módosítása

 

2. Sióagárd Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2021.11.18.

Zárt ülés

Meghívó

 

 


 

2021.11.18.

  Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2021. évi
költségvetési rendeletének módosítása

1. Melléklet

2.2021.évi adóhatósági beszámoló 2021.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata

3. A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

1. Melléklet

2. Melléklet

4. Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak, közterület használati díjak megállapítása

5. A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása

6. Szekszárdi Tankerületi Központ általános iskola körzethatárok megállapításának véleményezése

7. Szekszárd Rendőrkapitányság megkeresésének megtárgyalása a körzeti megbízott kinevezéséről

8. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának megtárgyalása

9. Képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés megtárgyalása

10. Képviselői hozzászólások, egyebek

 

 


 

 

2021.11.11.

 

Rendkívüli ülés

Jegyzőkönyv

 

 

 


 

2021.10.21.


Rendkívüli ülés

Jegyzőkönyv

 

 


 

 

 

2021.09.16.

Nyilvános ülés

Meghívó

 


 

 2021.09.15.

Meghívó

 

1. Beszámoló  a lejárt határidejű határozatokról, két ülés között eltelt eseményekről

2. Törvényességi felhívás megtárgyalása Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) önkormányzati rendeletére, a módosító rendelet megalkotása

3. Sióagárd Község Településképi Rendeletének 1. számú módosításáról

4. Sióagárd Község Helyi Építési Szabályzatának 3. számú módosításáról

5. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló ..../2021. (....) önkormányzati rendelet megalkotása

6. Közszolgáltatási szerződés települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

7. Beszámoló a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/21-es nevelési évéről

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.évi pályázat

9. Tájékoztatás a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulásáról

10. Sióagárd Jövője Alapítvány kérelmének megtárgyalása

11. Kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 2021.07.22.

 Közmeghallgatás

Meghívó Jegyzőkönyv

2021.07.22.

 

Meghívó Jegyzőkönyv

 2021.07.15.

 

Meghívó Jegyzőkönyv

2021.06.22.

 

Meghívó Jegyzőkönyv

  2021.06.10.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

2021.05.31.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

  

2021.04.26.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

  2021.04.13.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 2021.04.01

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

  2021.03.19.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv
29. számú kivonat melléklete 31. számú kivonat melléklete

 

 

2021.03.11.

 

Jegyzőkönyv

 

 

  2021.03.04.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

2021.02.11.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv

 

 

2021.01.25.

 

Polgármesteri döntések Jegyzőkönyv