- - - - - -
2024. június 15. szombat

 

2014. évi ülések

 

 

 

2014.12.17.

Együttes ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

 

Megállapodás

 
 

2. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2014.11.27.

Közmeghallgatás

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2014.11.27.

Zárt ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Egyedi önkormányzati ügy megtárgyalása

 
  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről
 
 

2. Beszámoló a községi temető működtetéséről

 

beszámoló-temető

 

Költségvetési rendelet módosítása 3 előterjesztés

 

Költségvetési rendelet Sióagárd mód.

 
  3. Az alpolgármester megválasztása
 
 

 4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 
 

 

5. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 
  6. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján előterjesztett helyi rendelet megalkotása  
 

 7. Sióagárd Község képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2014. (I.20.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

 
 

 

8. Sióagárd Község képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2000. (V.29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
 
  9. Sióagárd község Önkormányzata szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása  
 

 

10. Tájékoztatás a költségvetés harmadik negyedéves teljesítéséről

 

2014. III. negyedévi melléklet

 

Mérleg - III negyedév

 
 

11. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.5.) számú rendeletének módosításáról

 

2014 évi ktgvet rendelet módosítás

 
  12. A 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása  
 

13. Sióagárdi Sport Egyesület kérelmének megtárgyalása

 
  14. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióvölgye Kft. közötti –hó eltakarításra vonatkozó- megállapodás felülvizsgálata  
 

 

15. Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Társulási Megállapodása módosítása

 

Tolna CSSK egységes szerk

 

Tolnai Szoc. Társulás -határozat

 

Tolna társulási megállapodások módosítása

 

Tolna CSSK egységes szerk

 

Tolnai Szoc. Társulás -határozat

 
 

16. Indítványok, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2014.11.10

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

 

Sióagárd SzMSz Módosító

 
 

2. Ügyrendi döntés a bizottsági választáshoz kapcsolódóan az ülésen való titkos vagy nyilvános szavazással való szavazások ügyében

 
 

3. A Szociális és Civilkapcsolati, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

 
 

 4. Az alpolgármester megválasztása

 
 

5. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 
 

6. Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 
 

7. Védőnői eszközök pótlása

 
 

8. 2014. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

 
 

9. 2015. évi belső ellenőrzés témájának megtárgyalása

 

2015 évi belső ellenőrzési javaslat bekérés

 

Kockázatelemzés közbeszerzés

 

 

 

 


 

 

2014.10.27.

Alakuló ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. A következő hónapok legfontosabb feladatainak ismertetése  
 

2. Sióagárd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

 
 

3. Ügyrendi döntés a bizottsági választáshoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyilvános szavazással való szavazások ügyében

 
 

 

4. A Jogi, Beszerzési és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
 
 

5. Az alpolgármester megválasztása

 
 

6. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 
 

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

 
 

8. A gazdasági program kidolgozására megbízás

 
 

9. Az önkormányzati társulásokba történő delegálás és a delegált helyettesítése

 
 

Egyebek: 1. Tájékoztatás a települési képviselők részére megválasztásukat követő teendőkről

 

 

 

 


 

 

2014.09.30.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat megtárgyalása

 
 

2. KEOP- 2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban megnevezésű pályázat finanszírozásának megtárgyalása

 
 

3. ERÖV-Víziközmű beruházási tervének támogatása, valamint meghatalmazás ERÖV részére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál történő eljáráshoz

 
 

4. Falubusz Szabályzat megvitatása, elfogadása

 

Gépjárműhasználati szabályzat

 
 

5. Az elmúlt négy év összegzése

 
 

Egyebek: 1. Szociális tüzelőanyag támogatás

 

A belügyminiszter 46/2014. (IX. 25.) BM rendelete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
 

 

 


 

 

2014.09.15.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Itthon vagy - Magyarország szeretlek program

 
 

2. Sióagárd Jövője Alapítvány alapító okiratának módosítása

 
 

3. Sióagárd Jövője Alapítvány részére történő kezességvállalásról

 

 

 


 

 

2014.09.10.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Tájékoztató a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi első félévi költségvetésének teljesítéséről

 
 

 

2. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek
 

 

 


 

 

2014.09.02.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd Község Önkormányzatának I. félévi költségvetésének teljesítése

 

1. Melléklet

 

2. Melléklet

 

3. Melléklet - Költségvetési rendelet Sióagárd 2. módosítás

 

4. Melléklet - Költségvetési rendelet Sióagárd egységes 2.módosítás

 

5. Melléklet - 2014 évi ktgvet rendelet 2. módosítás

 

 

 
 

2. Beszámoló a Művelődési Ház I. féléves működéséről

 
 

3. A Helyi Esélyegyenlőségi program megvalósulásáról tájékoztatás

 
 

4. Indítványok, egyebek

 

 

 

 


 

 

2014.08.12.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A Helyi Választási Bizottság megválasztása

 
 

2. A Sióagárdi Német Nemzetiség Szavazatszámláló Bizottságának megválasztása

 
 

3. Tájékoztatás a Sióagárdi Önkormányzat hitelkérelmével kapcsolatosan

 
 

4. Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Családsegítő és Helyettes Szülői Társulás társulási megállapodás módosítása

 
  5. KEOP-2014-4.10.0/F jelölésű pályázat megtárgyalása-
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
 
  6. Hagyományok háza hasznosításának megtárgyalása  
  7. Sióagárd Község vízrendezésével kapcsolatos tájékoztatás  

 

 


 

 

2014.07.15.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A belterületi vízrendezés kivitelezésére kiírt közbeszerzés ajánlatainak értékelése, döntés a nyertes pályázat kiválasztásáról

 

Vízrendezés közbeszerzés bírálati jegyzőkönyv

 
 

2. Az elnyert támogatások önerejének és előfinanszírozásának biztosításáról döntés

 

Pályázatok 2014. II. félév

 

Termékleírás

 

 

 


 

 

2014.06.24.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. Sióagárdi Közös Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása  
  2. Beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról  
  3. Óvodai létszámkeretek meghatározása, keret átlépés engedélyezése  
  4. Beszámoló a szociális alapellátás működéséről  
  5. A Sióagárdi Önkormányzat adóbeszámolója  

 

 


 

 

2014.05.30.

Ünnepi ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. Sióagárd Díszpolgára kitüntető cím adományozása  
  2. Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása  
  3. Sióagárd Bora elismerő cím adományozása  

 

 


 

 

2014.05.30.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2014. évi üzleti tervének, valamint a Zrt. 2013. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentés megtárgyalása

 

2013 Eredménykimutatás mérleg ERÖV

 

2013 Kiegészítő melléklet táblázatai ERÖV

 

2013 Kiegészítő melléklet ERÖV

 
 

2. Első Magyar Víziközmű és Közszolgálati Társulás társulási megállapodásának módosítása

 

Melléklet

 

  

 


 

 

2014.05.22.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. A Sióköz Kft. 2013. évi pénzügyi mérlege

 

2013. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet

 

Sióköz Kft. 2013. évi mérlege

 
  2. Beszámoló a helyi önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról
 
  3. Beszámoló a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának elosztásáért felelős ad-hoc bizottság döntéséről  
  4. Sióagárd Jövője Alapítvány alapdokumentumainak módosítása
 
 

 5. 

 
 

 

6. Szekszárd és Környéke központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítása
 
  7. Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Társulása társulási megállapodásának módosítása  
 

 8. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

 

Társulási megállapodás 3. számú módosítása

 
 

 

9. A Sióagárdi piac üzemeltetésének megtárgyalása
 
  10. Megbeszélés a lengyel testvértelepülésre való látogatásról  
 

 

11. Egészségügyi alapellátás fejlesztése a DDOP 3.1.3 /G-14 pályázati felhívás megtárgyalása
 
  12. Sióagárdi Tájház megyei katalógusban való megjelenése  
  13. Akvirál ’96 Kft. ajánlata a Tolna megyei településeinek címerei és zászlai című kötetbe való bekerülésről  
 

14. Sióagárd Község vízrendezése – közbeszerzés megindítása

 
  15. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének bejelentése  

 

 

 


 

2014.04.24.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

 
  2. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása  
  3. Tájékoztatás az ERÖV ZRT. Sióagárd községet érintő szolgáltatásairól  
  4. A Sióköz Kft. pénzügyi helyzete
 
 

 5. Sióagárd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása

 

Sióagárd Község Önkormányzata 2013.évi költségvetés, melléklet

 

Zárszámadási rendelet tervezet

 

Zárszámadás mellékletei

 

11. számú melléklet mérleg

 

12. számú melléklet vagyonkimutatás

 

13. számú melléklet pénzmaradvány kimutatás

 
 

 6. Szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatása

 

Melléklet

 
 

7. Tolnai Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és beszámoló az intézmény 2013. évi munkájáról

 
 

 

8. Civilek részére juttatott 2013. évi működési és egyéb támogatások elszámolása

 

Fecske Bábcsoport beszámoló

 

Fecske Bábcsoport egyedi elszámolás

 

Sióagárd Jövője Alapítvány beszámoló

 

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület beszámoló

 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete beszámoló

 

Sióagárdi Polgárőr Egyesület beszámoló

 

Sióagárdi Sport Egyesület beszámoló

 

Sióvölgye Horgászegyesület beszámoló

 

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány elszámolás

 
 

9. Helyi civil szervezetek számára 2014. évi működési pályázatok elbírálása

 

Sióagárd Jövője Alapítvány kérelme

 

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület kérelme

 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesület kérelme

 

Sióagárdi Polgárőr Egyesület kérelme

 

Sióagárdi Sport Egyesület kérelme

 

Sióvölgye Horgászegyesület kérelme

 

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány kérelme

 

 
 

10. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2013. évi munkájáról

 
 

11. Helyi kábel televízió működtetése

 

Helyi kábeltelevízió működése

 

Sióagárd Jövője Alapítvány kérelme tv

 

Ajánlat

 
 

12. Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése norvég alapú pályázat megtárgyalása

 
 

13. Ajánlattevő kiválasztása a falubusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás keretében

 
 

14. Sióagárdért Emlékérem” megrendeléséről szóló önkormányzati határozat módosítása

 
 

Egyebek: 15. Rákóczi Szövetség programja

 
 

Zárt ülés:

16. A helyi kitüntetésre méltó személyek kiválasztása

 

17. Javaslattétel a megyei kitüntető díjak adományozására

 

18. Egyedi kártérítési kérelem

 

19. Sióagárd Bora elismerő cím adományozása

 

 

 

 

 


 

2014.03.25.

Együttes ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Beszámoló a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesítéséről

 

Melléklet EI módosításhoz

 

Finanszírozási elszámolás közös Hivatal 2013.

 

Közös Hivatal 2013 évi költségvetési előirányzat módosítás végleges

 
  2. Beszámoló a működését megkezdő hatósági előadói munkakörrel kapcsolatos tapasztalatokról  
  3. A mezőőri szolgálattal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása  
  4. Beszámoló a Sió-menti Értéktár Bizottság tevékenységéről  
  5. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek  

 

 


 

2014.03.25.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

Költségvetési rendelet MÓDOSÍTÁS Sióagárd

 

2014. évi ktgvet. rendelet 1. módosítás

 
  2. Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása  
  3. Sióagárd Község Önkormányzata belső ellenőrzésével kapcsolatos kérdés megvitatása  
  4. Sióagárd Község 2014. évi nemzetközi kapcsolatainak megtárgyalása
 
 

 5. Óvodai beíratások időpontjának meghatározása

 
 

 6. „Sióagárdért Emlékérem” megrendelése

 
 

7. A helyi általános iskola részére nyújtandó tankönyvtámogatás

 
 

8. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület támogatási kérelme

 

SDSE szakmai beszámoló 2013 évről

 
 

9. Falunap időpontjának módosítása a 2014 –es évben

 
 

10. Egyebek

 
 

11. Védőnői pályázat elbírálása

 

 

 

 


 

2014.03.14.

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2014.03.04.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló helyi rendelet megalkotása
 
  2. Sióagárd Község Önkormányzata Állandó Bizottságának létrehozása (SZMSZ módosítása)  
  3. Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 10/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
  4. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata  
 

5. Sióagárd Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési beszámolójának, valamint a 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása

 

Éves statisztikai összegzés közbeszerzés 2013

 

Közbeszerzési terv 2014

 
 

6. Falubusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása

 

Közbeszerzési ajánlati felhívás - falubusz

 

 

 

 


 

2014.02.03.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. 4/2014. (I.31.) BM rendeletben szabályozott, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéről  

 

 


 

 

2014.01.31.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet megalkotása

 

Konyha költségvetése 2014

 

Óvoda társulás- Sióagárdi óvi költségvetés 2014

 

Költségvetési rendelet Sióagárd

 

2014 évi költségvetési rendelet

 

2014 évi költségvetés

 
 

 2. Sióagárd Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodás megtárgyalása

 
 

3. Sióagárd Község Önkormányzata által 2014. évre igényelt folyószámlahitel megtárgyalása

 
  4. Sióagárd Község választási szerveinek megválasztása  
  5. Sióagárd Jövője Alapítvány vezető tisztségviselőjének megválasztása  
  6. Sióagárdi kábeltelevízió további működtetésének megtárgyalása  

 

 


 

 

2014.01.27.

Együttes ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. Tájékoztató a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
teljesítéséről
 
 

 2. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása

 

 

 


 

2014.01.14.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

 
 

2. Sióagárd Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének megalkotása

 

Melléklet

 
 

3. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

 

Rendelet tervezet

 
 

 4. Étkezési térítési díjak megtárgyalása, az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Térítési díj kalkuláció

 
 

5. Beszámoló a temető működéséről

 

Temető üzemeltetése és fenntartása 2013 táblázat

 
  6. Közművelődési beszámoló és a 2014. évi tervek megtárgyalása  
 

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megtárgyalása, tájékoztatás az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatairól

 

OHÜ okirat

 

Melléklet

 

Tájékoztató a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatairól

 
 

8. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának megtárgyalása és elfogadása

 

Melléklet

 
  9. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás előzetes szakmai beszámolója a 2013. évi tevékenységéről  
  Egyebek: E.R.Ö.V - tarsulási megállapodás 2013 dec.