- - - - - -
2023. május 29. hétfő

2023. évi ülések

 

 

 

2023.05.26.

Ünnepi ülés

Meghívó

 


 

 

2023.05.26.

Meghívó

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt eseményekről

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

1. Melléklet

2.  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

3. Beszámoló a Humánszolgáltató Központ Család- és gyermek jóléti szolgálat 2022. évben Sióagárdon végzett szakmai tevékenységéről

4. Beszámoló a jegyző 2022. évi gyermek védelmi- és gyermek jóléti feladatainak végrehajtásáról

5. A 2022 évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

6. Szita Károly Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásának megtárgyalása

1. Melléklet

7. E.R.Ö.V. Zrt 2022. évi mérlegének és a 2023. évi üzleti tervének, Re-víz Duna-menti Kft. 2022. évi beszámolója megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

8. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2023.04.27.

 Meghívó

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt eseményekről

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről

3. Sióagárd Község Önkormányzatának és az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

1. Melléklet

4. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

5.  Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 


 

 

 2023.04.04.

 Meghívó

 

1. Paksi Kistérségi Szociális Központ által nyújtott szociális alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása

2. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerinti  települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása pályázat megtárgyalása

3. Tájékoztatás a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsődébe érkezett szülői beadvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről

 

 


 

 2023.03.17.

       Meghívó      Jegyzőkönyv

 

 


 

 

 2023.03.09.

Meghívó

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1. Sióagárd Község Önkormányzata 2023.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

2. Sióagárd Község Temető üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló megtárgyalása

3. 2022. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása

4. 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

6. Egyebek

 

 


 

 

2023.02.15

      Meghívó      Jegyzőkönyv

 

1. Önkormányzati Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozatokról

2. Sióagárd Község Önkormányzata 2023.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

3. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde házirend módosításának megtárgyalása

4. Sióagárd Jövője Alapítvány 2022. évi helyi tv. támogatás elszámolásának megtárgyalása

1. Melléklet

5. Polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

6. E.R.Ö.V. Zrt. üzleti tervének megtárgyalása

7.  Egyebek

 

 


 

 

2023.01.26.

        Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

2. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Családi Bölcsőde házirendjének módosítása, bölcsődei körzethatárainak módosítása, beiratkozás időpontjának meghatározása, nyári zárvatartás jóváhagyása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

3. Sióagárdi székhelyű civil szervezetek 2022. támogatási szerződéseinek módosítása

4. Képviselői indítványok, kérdések, hozzászólások, egyebek