- - - - - -
2024. július 24. szerda

2023. évi ülések

 

 

 

2023.12.12.

      Meghívó          Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, két ülés között eltelt eseményekről

1. 2023. évi adóhatósági beszámoló, 2023. évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata

2. Fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati döntések felülvizsgálata

3. A képviselő-testület 2024. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása

4. Egyebek

 


 

2023.11.23.

Közmeghallgatás

      Meghívó            Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2023.11.23.

      Meghívó          Jegyzőkönyv

 

1. A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2. Helyi Választási Bizottság megválasztása

 

 


 

2023.10.18.

        Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 32. számú módosítása

2. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás vonatkozásában Integrációs Programban való részvételről

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2028) elfogadása

 

 

 


 

 

2023.09.28.

      Meghívó      Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

1. Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának megtárgyalása

3. Döntés az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

1. Melléklet

4. Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés előirányzat módosításának megtárgyalása

1. Melléklet

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi felhívásának megtárgyalása

6. E.R.Ö.V.  Integrációs Programban való részvétel megtárgyalása

7. Közmeghallgatás időpontjának és témájának kitűzése

8. Helyi civil szervezetek 2022. évi pénzügyi elszámolásának megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

9. A község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása (2023. év)

10. évi igazgatási szünet megtárgyalása

11. Általános iskolai körzethatárok jóváhagyása

12. Egyebek

1. Egyéb

2. Egyéb

 


 

 

2023.06.24.

     Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (II.16.) ör. módosítása

2. A védőnői ellátással összefüggő munkáltatói jogutódlásról

3. Tolna, Vízmű székház értékesítésének megtárgyalása

4. Sióagárd község szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) ör. módosításának kezdeményezése

5. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évről szóló beszámolója, valamint tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ 2022/2023. évben Sióagárdon végzett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységéről

1. Melléklet

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 2/2016. (IV. 05.) számú önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.

 

 


 

2023.05.31.

       Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Beszámoló a Sióagárd Jövője Alapítvány 2022. évi tevékenységéről

 

 

 


 

2023.05.26.

Ünnepi ülés

      Meghívó      Jegyzőkönyv

 


 

 

2023.05.26.

       Meghívó        Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt eseményekről

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

1. Melléklet

2.  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

3. Beszámoló a Humánszolgáltató Központ Család- és gyermek jóléti szolgálat 2022. évben Sióagárdon végzett szakmai tevékenységéről

4. Beszámoló a jegyző 2022. évi gyermek védelmi- és gyermek jóléti feladatainak végrehajtásáról

5. A 2022 évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

6. Szita Károly Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásának megtárgyalása

1. Melléklet

7. E.R.Ö.V. Zrt 2022. évi mérlegének és a 2023. évi üzleti tervének, Re-víz Duna-menti Kft. 2022. évi beszámolója megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

8. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2023.04.27.

     Meghívó      Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt eseményekről

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről

3. Sióagárd Község Önkormányzatának és az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

1. Melléklet

4. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

5.  Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 


 

 

 2023.04.04.

     Meghívó    Jegyzőkönyv

 

1. Paksi Kistérségi Szociális Központ által nyújtott szociális alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása

2. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerinti  települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása pályázat megtárgyalása

3. Tájékoztatás a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsődébe érkezett szülői beadvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről

 

 


 

 2023.03.17.

       Meghívó      Jegyzőkönyv

 

 


 

 

 2023.03.09.

Meghívó

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1. Sióagárd Község Önkormányzata 2023.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

2. Sióagárd Község Temető üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló megtárgyalása

3. 2022. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása

4. 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

6. Egyebek

 

 


 

 

2023.02.15

      Meghívó      Jegyzőkönyv

 

1. Önkormányzati Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozatokról

2. Sióagárd Község Önkormányzata 2023.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

3. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde házirend módosításának megtárgyalása

4. Sióagárd Jövője Alapítvány 2022. évi helyi tv. támogatás elszámolásának megtárgyalása

1. Melléklet

5. Polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

6. E.R.Ö.V. Zrt. üzleti tervének megtárgyalása

7.  Egyebek

 

 


 

 

2023.01.26.

        Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

2. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Családi Bölcsőde házirendjének módosítása, bölcsődei körzethatárainak módosítása, beiratkozás időpontjának meghatározása, nyári zárvatartás jóváhagyása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

3. Sióagárdi székhelyű civil szervezetek 2022. támogatási szerződéseinek módosítása

4. Képviselői indítványok, kérdések, hozzászólások, egyebek