- - - - - -
2024. június 15. szombat

2022. évi ülések

 

 

2022.12.15.

       Meghívó      Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, két ülés között eltelt eseményekről

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (IX.17.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

1. Melléklet

2. A közterületek elnevezésével, valamint a házszám-megállapítással kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendeletről

3. Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

4. Kormányzati funkciókódok változása

5. E.R.Ö.V Zrt. áramdíj hátralékának kezességvállalásáról

6. 2022. évi adóhatósági beszámoló 2022.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata

7. Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak, közterület használati díjak megállapítása

8. A képviselő-testület 2023. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása

9. A tolnai 799/3 hrsz-ú vízműtelep ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, értékesítése

10. Egyebek

 

 


 

2022.11.10.

Közmeghallgatás

  Meghívó        Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2022.11.03.

  Meghívó        Jegyzőkönyv

 


 

 

2022.09.29.

   Meghívó        Jegyzőkönyv

 

0. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

1. Beszámoló a 2021/2022-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról

2.  Sióagárd Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének módosítása

1.Melléklet

2.Melléklet

3.Melléklet

3. Víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos döntések

4. 2023. évi első belső ellenőrzés témakörének meghatározása

1. Melléklet

2. Melléklet

5. 2022. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat csatlakozásának megtárgyalása

6. A Helyi Esélyegyenlőségi program megvalósulásáról szóló tájékoztatás 

7. 2022. évi közmeghallgatás témájának, időpontjának kitűzése

8. 2022.évi környezeti értékelés megtárgyalása

9. Általános iskolai körzethatárok véleményezése

1.Melléklet

10. Házipénztárra vonatkozó szabályok aktualizálása

11. 2022. évi igazgatási szünet elrendelése

12. Kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 


 

 

2022.07.27.

   Meghívó         Jegyzőkönyv

 

1. Ékezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

2. Sióköz Kft. végelszámolásának megtárgyalása

1. Melléklet

 

 


 

 

 2022.06.25.

Rendkívüli ülés

   Meghívó          Jegyzőkönyv

 

1. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra

2. E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. 2023. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása

3. Humánszolgáltató Központ beszámolója a 2021/2022. évben Sióagárdon végzett óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységéről

4. Szekszárd MJV. EÜ. Gondnoksága beszámolója a 2021. évi orvosi ügyeleti tevékenységéről

5. 2022. július 1. napjának köztisztviselői nappá nyilvánítása

6. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde dokumentumainak jóváhagyása

-Szervezeti és Működési Szabályzat

-Szakmai Program

-Pedagógiai Program

7. Freppán Miklós javaslata a Sporttelep elnevezésével kapcsolatban

8. HÉSZ módosítás tervezet

1. Melléklet

 

 


 

 

2022.05.27.

Ünnepi ülés

     Meghívó         Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2022.05.25.

Együttes ülés

      Meghívó            Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2022.05.25.

      Meghívó            Jegyzőkönyv

 

 

Napirend előtt:

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 1. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről

3. Humánszolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évben Sióagárdon végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

4. A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

5. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

6. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

7. A közterületek használatának szabályairól szóló 12/2005.(XII.7.) számú önkormányzati rendelete módosításának megvitatása

1. Melléklet

8. A községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

9. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2022.05.25.

Zárt ülés

Meghívó

 


 

 

2022.04.19.

Rendkívüli ülés

 Meghívó          Jegyzőkönyv

1. Tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 


 

 

2022.04.07.

Rendkívüli ülés

   Meghívó           Jegyzőkönyv

 

 1. VP6-7.2.1.1-21 azonosítójú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázattal kapcsolatban hozott 5/2022. (I.27.) kt. határozat pontosítása

2. Sióköz Kft. záró mérlegének megtárgyalása

 

 

 


 

2022.03.29.

    Meghívó            Jegyzőkönyv

 

Napirend előtt

 

1. 2022. évi közbeszerzési elfogadása

2. Óvodai beiratkozás megtárgyalása

1. Melléklet

3. Köznevelési intézmények körzethatárainak meghatározása

1. Melléklet

4. Konyha önköltség számításán alapuló térítési díj felülvizsgálata

5. Sióagárd Jövője Alapítvány Kábel TV-s támogatás megtárgyalása

 

6. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

1. Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány pályázati kérelme

2. Sióagárdi Sport Egyesület pályázati kérelme

3. Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület pályázati kérelme

4.  Sióagárd Nyugdíjas Egyesület  pályázati kérelme

5. Sióvölgye Horgász Egyesület pályázati kérelme

 

7. Egyebek 

 

 

 


 

 

2022.03.03.

Rendkívüli ülés

  Meghívó           Jegyzőkönyv

 

1. Sióagárd Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosítása

1. Melléklet

2. Óvodavezetői pályázati kiírás megtárgyalása

 

 


 

 

2022.02.14.

Rendkívüli ülés

  Meghívó           Jegyzőkönyv

 

1. Önkormányzati Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozatokról

2.  Sióagárd Község Önkormányzata 2022.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

3. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata, bizottsági tagok megválasztása

4. A község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Melléklet

5. Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

1. Melléklet

6. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának megtárgyalása

7. Sióagárd Jövője Alapítvány 2021. évi helyi tv. támogatás elszámolásának megtárgyalása

 

 

 

 


 

 

2022.01.27.

     Meghívó           Jegyzőkönyv

 

 

1. Tájékoztatás az aktuális pályázatokról

2. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodás elfogadása

3. A temető üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása

4. Polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jováhagyása

5. Polgármester, alpolgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása

6. Sióköz Kft. végelszámolásának megtárgyalása

7. Kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 


 

 

 

2022.01.20.

Rendkívüli ülés

Jegyzőkönyv